Pískovcové skalní obydlí & Zderazský domeček
     Zderaz je spojena i s řadou pověstí. Písmák, Zkamenělý pastýř, O siláku Strachotovi, Kříž, Zajíc - to jsou jejich názvy. Pokud máte rádi povídání o starých časech a i tak trochu tajemno, určitě se přijeďte podívat. Ve Zderazském domečku se o nich můžete dočíst a potom se vydat na místa, ke kterým se váží.

     A tady je malá ochutnávka ...

 

 Kříž

     Nedaleko od Zderaze, v lese při cestě do Boru, stojí na pískovcové skále dřevěný kříž. Ve Zderazi se o něm vyprávěla tato pověst.

     V dávných dobách ve zdejším kraji žili dva mladí lidé, kteří se milovali. Chlapec byl bohatý, jeho rodiče měli velký statek. Dívka byla velmi chudá. Protože rodiče bránili jejich lásce, scházeli se potají pod pískovcovými skalami v lese. Po čase mladík podlehl naléhání rodičů a našel si bohatou nevěstu. V den jejich svatby skočila nešťastná dívka ze skály, právě když po cestě pod ní projížděl kočár se ženichem a nevěstou. Na památklu této tragické události postavili na skále kříž.

(dle ústního podání zpracovala Mgr. Eva Roženská)

O siláku Strachotovi

     V lese zvaném Polánka, byla kdysi vykácena paseka. Kmeny byly rozřezány na klády a připraveny k odvozu. A tu zpozoroval myslivecký mládenec, že se mu z paseky klády ztrácejí. Pátral s hajnými a snažili se objevit nějakou tu stopu, která by prozradila zloděje. Než, nedařilo se jim to. Na místě nebyla žádná stopa po povozu, ani piliny, které by byly důkazem, že dřevo bylo na místě rozřezáno a odneseno. A klády se ztrácely beze stopy dále.

     Pan hrabě meškal právě ve Vídni a panský myslivec s hajnými musel celé noci hlídat na pasece, protože chtěl vypátrat zloděje, než se hrabě vrátí. Konečně jednou se přece dočkali. Ve vší tichosti přišel na paseku muž velké, silné postavy, s břevnem v ruce. Nadzvedl kládu u konce do výše, poodešel pod ní doprostřed a pustil ji na rameno. Na druhé rameno si položil břevno a držeje, poněkud si kládu nadlehčil, šel s ní na pilu, kde kládu složil k rozřezání. I hlídali nyní myslivci pilu, neboť vystoupiti proti němu se báli, vidouce jeho velikou sílu. Pilař druhý den kládu rozřezal a nyní za dne, přišel opět ten silák. Konec rozřezané klády svázal provazy, aby se nerozbíhala, vzal je na ramena a nesl je, stopován myslivci, až do Vysokého Mýta, kde řezivo prodal. Zjistili, že se jmenuje Strachota a že je ze Zderaze.

     Myslivec si pospíšil vylícit celou příhodu hraběti, který se právě vrátil z Vídně. Jké však bylo jeho překvapení, když viděl, že se hrabě zaradoval a hned pro siláka Strachotu poslal. Silák přišel na hrad, pokorně se uklonil a tázal se, čeho si jeho Jasnost přeje. Hrabě pozoroval se zalíbením jeho svalnatou postavu a povídá mu: "Právě mi žalovali moji služebníci, že snad kradeš z lesa dřevo. Měl bych tě dát zavřít do tmavého vězení, ale chci ti odpustit, jestliže splníš podmínku, kterou ti dám. Poslouchej! Mám ve Vídni uzavřenou sázku s jedním maďarským šlechticem o tom, kdo má na panství silnější a pilnější lid. Proto pojedeš se mnou do Vídně a když vyhraješ, všechno ti odpustím." Strachota se pokorně uklonil a povídá: "Přijímám podmínku a přičiním se, abych vyhrál. Mám však doma ženui a děti a nebudu mít za mé nepřítomnosti doma co jíst. A já bych sám před zápasem něco lepšího potřeboval." Hrabě mu dal hned nasypati 2 pytle hrachu a k tomu přidal půlku prasete. Strachota si naložil jeden pytel na rameno, druhý na druhé, přes to půlku prasete a uvíral se s tím, k úžasu přítomných, domů, cestou ještě po lese jahody sbíraje.

     Za týden odjel s hrabětem do Vídně. Vstoupili na určený den do velké dvorany, kde je již očekával maďarský hrabě se svým silákem, i mnoho k zápasu pozvané šlechty. Maďar si Strachotu škodolibě prohlížel, ale ten nedbal na jeho úšklebky a poprosil svého pána, aby mu dal před zápasem něco napít. Hrabě poručil Strachotovi přinést velké vědro, naplněné do vrchu pivem. Strachota je uchopil jednou rukou, napil se a podával svému sokovi. Ten náhle zbledl, nemohl vědro udržet vjednou rukou a musel je zachytit druhou, Když to Strachota uviděl, povídá mu: "Kamaráde, zápas již máš prohraný. Podej mi ruku na usmířenou,bylo by zbytečné zápasit." Maďar se vzdával, podával mu tedy pravici, kterou Strachota tak stiskl, že mu ji rozdrtil. Svému pánu tak získal vítězství, byl za to řádně odměněn, takže již nemusel chodit do lesa krást dřevo.

(z obecní kroniky novohradské)

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one